Konsultacje indywidualne - zasady (kontrakt)

 

Kontrakt pomocy psychologicznej są to zasady, na podstawie których będę Ci pomagał. Zasady te są takie same dla wszystkich moich klientów. W kontrakcie zawarte są zasady twarde oraz miękkie. Twarde to te, których zgadzając się na współpracę ze mną, nie możesz zmienić. Miękkie możesz próbować negocjować i w szczególnych przypadkach możemy próbować dostosować je do realiów rzeczywistości. Dla pełnej przejrzystości kontraktu zasady twarde zaznaczyłem pogrubioną czcionką.

W pierwszej części kontraktu jest przedstawiona lista zasad dotycząca mojej osoby. Występuję przed Tobą jako psycholog i nie ma w tej roli dowolności. W drugiej części przygotowałem zasady dla Ciebie. Pamiętaj, że nie masz obowiązku zgody na kontrakt w takiej formie. Możesz próbować negocjować zasady miękkie lub odnaleźć specjalistę, u którego zasady pomocy będą bardziej dostosowane do Twoich potrzeb.

Kontrakt jest dla Ciebie. Określa co chcesz zmienić (cel), jak też to, co zrobimy (metody) oraz wprowadza porządek i poczucie bezpieczeństwa.

Zasady dotyczące psychologa

1. Pierwszą, wstępną wizytę oferuję Ci bezpłatnie. To czas na niezobowiązujące zapoznanie się z realiami wizyty w moim gabinecie. Ja poznaję wstępnie Ciebie i to z czym do mnie przychodzisz. Ty sprawdzasz czy to miejsce jest dla Ciebie.

2. Rozpoczynam sesję punktualnie o wyznaczonej godzinie. Sesja trwa 50 minut, nie rozpoczynam jej wcześniej, nie przedłużam jej, ani nie skracam. To czas dla Ciebie.

3. Jeśli muszę odwołać spotkanie robię to co najmniej jeden dzień przed umówioną wizytą. Jeśli odwołam w tym samym dniu co zaplanowane spotkanie z Tobą, to na następne spotkanie udzielę Ci rabatu w wysokości 50% ceny pojedynczej sesji.

4. Cena pojedynczej sesji to 100 PLN. Gwarantuję niezmienność ceny podczas obowiązywania kontraktu.

5. W ramach okresu kontraktowego do Twojej dyspozycji oddaję trzy miesiące regularnych, cotygodniowych spotkań. Tyle trwa jeden kontrakt.

6. Kontrakt mogę rozwiązać na skutek zdarzeń uniemożliwiających mi dalsze wykonywanie działalności takich jak choroba lub zmiana miejsca zamieszkania. W takich sytuacjach zaproponuję Ci innego specjalistę.

7. Mam prawo rozwiązania kontraktu także w sytuacji kiedy rażąco naruszysz moje dobro osobiste, będziesz stosować wobec mnie przemoc lub w inny sposób złamiesz zasady kontraktu.

8. Podczas trzech pierwszych spotkań poznaję wstępnie Twój problem, przedstawiam Ci kontrakt i omawiam go, sporządzam z Tobą listę problemów wraz z oceną stopnia ich szkodliwości oraz pomagam Ci w określeniu realistycznego celu pomocy psychologicznej.

9. Między umówionymi sesjami nie udzielam konsultacji telefonicznych oraz SMS. Dopuszczam natomiast pisanie maili, na które odpowiadam na spotkaniu.

10. Obowiązuje mnie zasada poufności. Oznacza to, że zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej muszę zachować tajemnicę zawodową . Nie wolno mi ujawniać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących Twojej przeszłości. W przypadku teraźniejszości oraz przyszłości wyjątkiem od zasady poufności jest informacja, która wskazywałaby na to, że Tobie lub komuś z Twojego otoczenia grozi utrata życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku dla ratowania zdrowia i życia mam prawo podjąć sam bezpośrednią interwencję lub poprosić o to odpowiednie instytucje lub służby.

11. W razie potrzeby przekazania informacji o Tobie innemu specjaliście, jest to możliwe tylko za Twoją pisemna zgodą. Nie przekazuję informacji rodzinie i znajomym nawet na Twoją wyraźną prośbę i za Twoją zgodą. Sąd i prokuratura mają prawo zażądać ode mnie takich informacji tylko w procesie karnym po uprzednim zwolnieniu mnie na piśmie z tajemnicy zawodowej.

12. Przyjmuję tylko te osoby, które samodzielnie i dobrowolnie zapiszą się na wizytę w moim gabinecie (warunek samodzielności nie dotyczy osób nieletnich). Warunkiem naszej współpracy jest zatem Twoje bezpośrednie zaangażowanie w spotkania i moja pewność, że nikt Cię do tego nie zmusza.

13. Osoby bez ustawowej pełnoletniości (18 lat) przyjmuję tylko po pisemnej zgodzie przynajmniej jednego opiekuna prawnego.

14. Podczas pracy z Tobą zobowiązuję się stosować tylko sprawdzone metody i techniki pomocy psychologicznej. Jawność w tym zakresie to jeden z moich podstawowych obowiązków. Pamiętaj – jeśli nie rozumiesz czegoś co z Tobą robię – pytaj.

 

Zasady dotyczące klienta

 

1. Masz prawo rozwiązać kontrakt bez konsekwencji w każdym momencie jego trwania. Wystarczy, że poinformujesz mnie o tym w jakiejkolwiek formie bez podawania przyczyny.

2. Jeśli trzykrotnie nie stawisz się na umówione spotkanie bez odwołania lub przełożenia wizyty oznacza to, że rezygnujesz z kontraktu.

3. Rozwiązanie kontraktu z Twojej strony uniemożliwia powrót na sesje pomocy psychologicznej przez pół roku licząc od dnia ostatniej odbytej wizyty.

4. Podczas wizyty w moim gabinecie wycisz telefon, nie spożywaj posiłków oraz nie pal papierosów.

5. Jeśli przyjdziesz na sesję pod wpływem środków odurzających to odmówię spotkania, a Twoja niedyspozycja będzie równoznaczna z nieodwołaną nieobecnością.

6. Jeśli chcesz odwołać lub zmienić termin wizyty zrób to co najmniej jeden dzień wcześniej. Odwołując wizytę w tym samym dniu, w którym została zaplanowana zgadzasz się uiścić 50% ceny sesji.

7. Terminy Twoich spotkań ze mną są dostępne przez panel zarządzania wizytami (po podaniu przez Ciebie adresu e-mail). W miarę dostępności wolnych terminów możesz odwoływać oraz wybierać nowe terminy sesji. W sprawie rezerwacji możesz też do mnie dzwonić, wysłać SMS lub napisać e-mail.

8. Jeśli nie podpiszesz kontraktu nie możesz korzystać z systematycznej pomocy psychologicznej, której zasady zostały zawarte w tymże kontrakcie. Wtedy zaproponuję Ci rozwiązanie polegające na spotkaniach bez kontraktu – bez rezerwacji terminów wizyt oraz na innych warunkach cenowych. Możesz także rozważyć pomoc u innego specjalisty. Kontrakt jest warunkiem koniecznym świadczenia przeze mnie systematycznej pomocy psychologicznej. Wiąże się to z Twoim poczuciem bezpieczeństwa i moją odpowiedzialnością za postępy w zmianach, których chcesz w sobie dokonać.

9. Opłata za spotkania pobierana jest przeze mnie każdorazowo po zakończonym spotkaniu.

10. Jeśli się spóźnisz to nie możesz przedłużyć wizyty i obowiązuje Cię opłata za pełną sesję.

11. Postaraj się angażować w proces pomocy psychologicznej poprzez wykonywanie zadań międzysesyjnych oraz aktywny udział w sesjach. Bez Twojego udziału oczekiwana zmiana nie nadejdzie.

12. W razie kryzysu emocjonalnego, a zwłaszcza podczas wystąpienia ewentualnych myśli samobójczych masz prawo do próby kontaktu ze mną. Ponieważ nie jestem instytucją zajmująca się pomocą w przypadkach nagłych to nie gwarantuję reakcji zgodnej z Twoimi oczekiwaniami. Pamiętaj wtedy o całodobowym telefonie Centrum Interwencji Kryzysowej 815 346 060 lub telefonie alarmowym 112.

13. Po trzymiesięcznym okresie kontraktu masz prawo do jego przedłużenia na kolejny okres.