Opiniowanie

 

Wystawiam opinie psychologiczne na potrzeby sądu lub innych instytucji gdzie potrzebne jest takie zaświadczenie od psychologa nie będącego biegłym. Najczęściej wiąże się to z wykonaniem testu lub kilku testów psychologicznych, poprzedzonych co najmniej dwiema wizytami, na których przeprowadzam wywiad z osobą zainteresowaną wystawieniem opinii. Po testach omawiam z klientem wyniki i wystawiam stosowne zaświadczenie, które jest stanowiskiem na temat funkcjonowania klienta w wybranych obszarach psychiczno-emocjonalnych z perspektywy nauki jaką jest psychologia. Nie wystawiam opinii ani zaświadczeń "na zamówienie" czyli takich, na których ma być to czego pragnie klient. Każde pismo wystawione przeze mnie jest zgodne ze zbadanym w rozmowie i testach stanem faktycznym, określanym zgodnie ze standardami zawodowymi, z pewnym założonym wstępnie prawdopodobieństwem. Zobacz klikając tu, na jakich zasadach wystawiam opinie.