Pomoc w kryzysie - zasady

 
  1. W trakcie spotkań z zakresu pomocy w kryzysie mają zastosowanie zasady dotyczące konsultacji indywidualnych (kliknij aby zobaczyć).
  2. Kontrakt zawierany jest do momentu rozwiązania kryzysu lub Twojej rezygnacji ze spotkań.
  3. Po wygaśnięciu Kontraktu możliwe jest kontynuowanie spotkań w trybie konsultacji indywidualnych.