Terapia lęku dla dzieci - zasady

 
 1. Spotkania przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym 7-18 lat.
 2. Na pierwsze spotkanie dziecko powinno przyjść z opiekunem prawnym, który powinien wyrazić zgodę na następne sesje.
 3. Terapia dotyczy zaburzeń lękowych i towarzyszących objawów somatycznych.
 4. Spotkania prowadzone są na podstawie sprawdzonego programu pomocy dzieciom z lękiem "Zaradny kot" dla dzieci młodszych oraz program "Lęk" dla dzieci starszych i młodzieży.
 5. Kontrakt podpisywany jest na 16 sesji podstawowych (w tym dwie dla opiekunów) plus sesje dodatkowe (tylko w przypadku konieczności rozwinięcia niektórych kwestii ważnych dla dziecka).
 6. Sesje odbywają się w gabinecie oraz w "plenerze". Wynika to ze specyfiki programu oraz potrzeby wyjścia naprzeciw potrzebom małego człowieka, któremu będę pomagał.
 7. Cały program omawiany jest na pierwszej sesji z dzieckiem oraz rodzicami.
 8. Treść spotkań jest poufna zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa. Zgodnie z tymi zasadami wyjątkiem od zachowania tajemnicy zawodowej jest uzyskanie przeze mnie w trakcie spotkania informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia dziecka lub jego bliskich.
 9. Czas spotkania w przypadku pracy z dzieckiem wynosi 1,5 godziny. Wynika to ze specyfiki pracy psychologicznej wymagającej szczególnego rodzaju  zaangażowania. Spotkania najczęściej odbywają się raz w tygodniu, a ustalane jest to na pierwszym spotkaniu.
 10. Rezerwacji wizyt każdorazowo dokonuje psycholog. W przypadku terapii dla dzieci nie ma możliwości rezerwacji wizyt on-line.
 11. Cena za jedno spotkanie określona jest w zakładce Cennik i nie zmienia się w trakcie obowiązywania pojedynczego kontraktu.