Terapia lęku dla dzieci

 

Profesjonalna pomoc psychologiczna dedykowana jest przede wszystkim osobom pełnoletnim, jako tym, które samodzielnie i odpowiedzialnie mogą zdecydować o wizycie u psychologa. Często jednak wraz z rozwijającymi się problemami dorosłych zaczyna również cierpieć dziecko. Jest to reakcja wtórna, czyli w doskonałej większości przypadków za problemy dziecka odpowiadają dorośli, którzy wytwarzają niesprzyjającą szczęściu atmosferę. Tak więc przede wszystkim praca własna opiekunów dziecka prowadzi w prostej linii do zwiększenia poczucia satysfakcji z życia u dziecka. 

 
 

Zdarza się jednak i tak, że siła objawów zaburzających funkcjonowanie dziecka jest tak duża, że konieczna jest bezpośrednia ingerencja psychologa w przekonania i zachowania dziecka. W swojej praktyce z dużym powodzeniem stosuję program terapii lęku dla dzieci w wieku 8-13 lat "Zaradny kot" oraz "Lęk" dla dzieci starszych w wieku 14-17 lat.

Jeżeli twoje dziecko często boi się określonych sytuacji, a strach można by uznać za nieuzasadniony, jeśli skarży się na bóle w klatce piersiowej, drętwienia kończyn, uderzenia zimna lub gorąca lub ma kłopoty z oddychaniem to najprawdopodobniej zaczyna się u niego rozwijać nerwica. Podane tu przeze mnie objawy to oczywiście ogólny zarys zaburzeń lękowych, których pełną diagnozę wykonuję po rozmowie z dzieckiem i rodzicami (opiekunami). Następnie w przypadku potwierdzenia zaburzenia lękowego zawieram kontrakt z dzieckiem, co możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych. Terapia trwa 16 tygodni, a jej pełny opis podaję podczas pierwszej rozmowy z dzieckiem i opiekunami.

Warto zaznaczyć, że praca z dzieckiem to bardzo odpowiedzialna część działalności psychologa. Tu nie ma miejsca na błędy i dlatego stosuję tylko sprawdzone i potwierdzone naukowo metody. Programy "Zaradny kot" oraz "Lęk"  do takich metod należą, co gwarantuje skuteczną pomoc dziecku i zapewnia trwałe satysfakcjonujące efekty. Przeczytaj według jakich zasad spotykam się z najmłodszymi klientami.