Terapia par - zasady

 
  1. Na spotkania w ramach terapii psychologicznej dla par mogą zgłaszać się tylko osoby pełnoletnie.
  2. Praca terapeutyczna polega na założeniu, że aby pomóc związkowi należy pracować nad zmianą siebie, a nie partnera.
  3. Treść spotkań jest poufna zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przepisami prawa. Zgodnie z tymi zasadami wyjątkiem od zachowania tajemnicy zawodowej jest uzyskanie przeze mnie w trakcie spotkania informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia Waszego lub Waszych bliskich. Zasada poufności nie obowiązuje też w związku z informacjami pisemnymi, których udzielam na Waszą prośbę.
  4. Spotkania odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu 50 minut.
  5. Cena jest zgodna z cennikiem, dotyczy jednego spotkania, a nie jednej osoby i nie zmienia się w czasie obowiązywania pojedynczego kontraktu.
  6. Spotkania w ramach konsultacji dla par poprzedzone są wizytami wstępnymi, podczas których próbuję zrozumieć problem tak jak Wy go widzicie. W zależności od rozległości problemu oraz od tego ile chcecie powiedzieć mogą to być dwa lub trzy spotkania.
  7. Po spotkaniach wstępnych ustalamy wspólnie plan dalszych sesji. Przede wszystkim istotne będzie określenie realistycznego celu spotkań.
  8. Zasady spotkań po wniesieniu z Waszej strony poprawek wręczam Wam na piśmie po trzecim spotkaniu jako tzw. Kontrakt, który obowiązuje do jego rozwiązania.
  9. Rezerwacji spotkań można dokonywać telefonicznie lub poprzez stronę Rejestracji zgodnie z Regulaminem.