Trening psychologiczny - zasady

 
  1. W spotkaniach dotyczących treningu umiejętności "miękkich" mają zastosowanie zasady dotyczące konsultacji indywidualnych (kliknij tutaj). 
  2. Sukces treningu zależy od przekazywanej przeze mnie wiedzy oraz od predyspozycji i umiejętności przyswojenia i zastosowania tej wiedzy przez klienta (nie każdy wejdzie na Mont Everest lecz każdy może wejść na swój szczyt!).
  3. Koszt jednego spotkania treningowego określony jest w zakładce Cennik.