Zasady

 

Każdą relację w jakiej się znajdujemy określają pewne zasady. Zdarza się, że są one konkretnie sprecyzowane jak to jest w przepisach prawa, które regulują relacje społeczne. Często jest jednak tak, że zasady te są ustalane w domyśle czyli każdy wie jak powinien się zachować, jakie ma prawa, a jakie obowiązki, pomimo tego, że nie jest to nigdzie zapisane, ani nigdy nie było omawiane. Może to powodować konflikty lub nieporozumienia gdyż każdy z uczestników relacji może mieć inne wyobrażenie na temat tych reguł. Dlatego poniżej znajdziesz propozycje zasad, według których przyjmuję swoich klientów. Są to propozycje, gdyż wystrzegam się jednostronnego narzucania tego jak mają wyglądać spotkania. Zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi blokami zasad odpowiadającymi różnym rodzajom interwencji psychologicznej. Jeśli zdecydujesz się na spotkanie ze mną, moja propozycja zostanie z Tobą przedyskutowana, a w rezultacie tego stworzymy tzw. kontrakt, który jest świadomym potwierdzeniem znajomości wspólnie uzgodnionych zasad oraz zgodą na to, aby tym zasadom się wspólnie podporządkować w celu realizowania skutecznej interwencji psychologicznej.