Warsztaty rozwoju osobistego - zasady

 
  1. W warsztatach mogą uczestniczyć jedynie osoby pełnoletnie.
  2. Nabór prowadzę zgodnie z informacjami zawartymi TUTAJ (klik).
  3. Zajęcia odbywają się poza siedzibą firmy.
  4. W warsztatach bierze udział od 10 do 15 osób. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacji należy dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy.
  5. Po rezerwacji udziału należy dokonać wpłaty rezerwacyjnej.
  6. Nie opłacona rezerwacja powoduje zwolnienie miejsca dla następnej chętnej osoby.
  7. Należność dokonana po czasie uniemożliwiającym zapisanie na listę uczestników zostanie w całości zwrócona wpłacającemu. 
  8. Należność uregulowana w czasie umożliwiającym zapisaniem na listę uczestników i będąca potwierdzeniem rezerwacji zgodnie z pkt. 5 podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania warsztatu przez prowadzącego.
  9. Pozostałą kwotę ceny warsztatu zgodnej z cennikiem uczestnik reguluje pierwszego dnia warsztatów bezpośrednio u psychologa prowadzącego.
  10. Plan warsztatów oraz bardziej szczegółowe informacje o warunkach pobytu znajdują się w zakładce Project One Self.